Piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumi

1. PRO piepūšamās atrakcijas lietošana paredzēta bērniem no 3-10 gadu vecumam. Viena bērna svars nedrīkst pārsniegt 60kg, atrakcijā vienlaicīgi var atrasties 6 bērni;

2. Atrakciju paredzēts lietot gan telpās, gan brīvā dabā. Uzstādot piepūšamo atrakciju brīvā dabā, zem tās paklāj speciāli šim nolūkam paredzētu mitruma necaurlaidīgu pārklāju (ietilpst komplektā);

3. Nelietot atrakciju stipra vēja un ilgstošu nokrišņu gadījumā;

4. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām uc.)

5. Atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu (2-3min.), izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V;

6. Nofiksē piepūšamo atrakciju pie laukuma pamatnes ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem;

7. Atrakcijai pēc lietošanas beigām pilnībā izlaist gaisu un sagatavot to transportēšanai.

Piepūšamās atrakcijās aizliegts

1. Atrasties apavos;

2. Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;

3. Lietot asus, karstus u.c. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus u.c. produktus;

4. Ievest dzīvniekus;

5. Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām;

6. No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu;

7. No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlekt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.

Nomas noteikumi

1. Lai saņemtu piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda Nomnieka personu apliecinošs dokuments.

2. Iznomātājs nodod Nomniekam atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem.

3. Nomnieks apņemas atdod piepūšamo atrakciju Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma.

4. Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.

5. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar atrakcijas lietošanas noteikumiem.

6. Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita  iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakciju atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.

7. Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu bez Iznomātāja piekrišanas.

8. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas.                              

      

                                                                                                                                                                                                    


 .